Úplná pravidla soutěže

Nakupte v hypermarketu, nebo supermarketu ALBERT 2 libovolné výrobky Pantene a vyhrajte denně roční zásobu výrobků Pantene


1. Pořadatelem soutěže je společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.,
IČO: 27086721, se sídlem Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika, (dále jen pořadatel).

2. Technickým správcem soutěže je pořadatelem pověřená společnost VENICE Praha, s.r.o.,
IČO: 26422727, Za Hanspaulkou 875/13, 160 00 Praha 6, Česká republika, (dále jen technický správce).

3. Akce probíhá ve všech hypermarketech a supermarketech Albert na území České republiky
(dále jen místo konání soutěže)

4. Období trvání soutěže je:
od středy 27.11. 2019 00:00:00 hod. do úterý 24.12. 2019 23:59:59 hod. (dále jen doba trvání soutěže).

5. Do soutěže jsou zapojeny všechny produkty značky Pantene prodávány v místě konání soutěže a v době trvání soutěže.

6. Účastníci soutěže a předání výher:

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splňuje všechny podmínky soutěže, uvedené v těchto úplných pravidlech.

Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem dvou libovolných výrobků Pantene v době konání soutěže a místě konání soutěže. Za splnění této podmínky, provedením soutěžního nákupu, se spotřebitel může zapojit do soutěže a to zasláním platné SMS zprávy v požadovaném tvaru. Pro každý den bude předem vygenerována jedna šťastná chvilka.

V soutěži je pořadatelem určeno 28 šťastných chvilek, tedy 28 přesně určených výherních okamžiků. Šťastné chvilky budou po dobu trvání soutěže uloženy u pořadatele soutěže v zalepené obálce.

Samotný nákup musí být učiněn vždy před odesláním soutěžní SMS zprávy, a to v místě konání soutěže a v době trvání soutěže.

Do soutěže se účastník zapojí odesláním soutěžní SMS zprávy na telefonní číslo 725 308 538 ve tvaru:

Pantene mezera Obch mezera Trans

Příklad soutěžní SMS: Pantene 0574 0094956Každou účtenku je možné do soutěže zaregistrovat pouze jednou. Každá SMS registrace musí odpovídat jedné soutěžní účtence. Soutěže se lze zúčastnit i opakovaně, ale vždy s novou platnou účtenkou. Každá soutěžní SMS zpráva musí obsahovat platné údaje z účtenky a musí být zaslána v požadovaném tvaru. Pokud nebude vyhovovat podmínkám soutěže, bude ze soutěže vyřazena.

V soutěži je možné uznat pouze elektronicky vystavené účtenky z prodejen Albert

Originál dokladu o soutěžním nákupu je vždy nutné uschovat!

Výherce bude o výhře informován prostřednictvím telefonního čísla, ze kterého zaslal soutěžní SMS a vyzván k zaslání účtenky k ověření platnosti do 5 pracovních dnů. Výhry budou zaslány nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže.

Cena jedné soutěžní SMS se řídí tarifem příslušného soutěžícího, tedy odpovídá běžné ceně SMS zprávy soutěžícího.

7. Vyhodnocení soutěže

Výhercem v soutěži o roční zásobu výrobků Pantene se stává soutěžící, který zcela a řádně splnil pravidla soutěže a jehož soutěžní SMS zpráva byla technickému správci soutěže doručena jako 1. v pořadí od okamžiku šťastné chvilky. O výhře rozhoduje rychlost a přesnost.

Pro určení šťastné chvilky, jakož i pro doručení soutěžních SMS zpráv je určující zásadně čas doručení soutěžního vstupu technickému správci stanovený časoměrným přístrojem technického správce soutěže.

Pokud nebude podle uvedených pravidel možné určit výherce, nevydaná výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Soutěžící je povinen uschovat soutěžní účtenku po celou dobu konání soutěže a v případě potřeby zaslat její originál na poštovní adresu organizátora soutěže. (A to nejpozději do 5 pracovních dnu od výzvy k zasláni originálu účtenky).

V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat na telefonním čísle, ze kterého byla zaslána soutěžní SMS zpráva a tento výherce na uvedené výzvy nereaguje, ztrácí výherce nárok na výhru a na jeho místo nastupuje další soutěžící v pořadí. Tento postup bude opakován maximálně třikrát, poté soutěžící ztrácí nárok na výhru a výhra propadá k dalším účelům pořadatele soutěže.

Datum a čas na soutěžní účtence nesmí být vyšší než datum a čas odeslání soutěžní SMS zprávy a zároveň nesmí být nižší než datum začátku doby konání soutěže.

SMS zpráva musí být odeslaná pouze ze sítě některého z mobilních operátorů působících v ČR. Ze soutěže budou vyloučeny SMS zprávy zaslané pomocí SMS brány. Do soutěže též nebudou zařazeny soutěžní vstupy, pokud budou neúplné či vymyšlené, a soutěžní vstupy jakkoli jinak odporující pravidlům.

Pořadatel ani technický správce nenesou odpovědnost za to, že některý z operátorů mobilní sítě z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání soutěžních SMS zpráv na soutěžním telefonním čísle v průběhu trvání soutěže.

Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za doručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že výherci nebude možné výhru doručit (např. neudaná změna adresy, adresát neznámý apod.), či si výherce danou výhru ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb nevyzvedne, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže k dalším marketingovým účelům.

8. Výhry v soutěži

Na každý den připadá jedna výhra – Roční zásoba výrobků Pantene.
Celkem je do soutěže vloženo 28 ročních zásob výrobků Pantene

Roční zásoba produktů Pantene obsahuje:*

2x PANTENE PRO-V šampon na vlasy - INTENSIVE REPAIR, 400 ml
2x PANTENE PRO-V šampon na vlasy - AQUA LIGHT, 400 ml
2x PANTENE PRO-V šampon na vlasy - VOLUME+REPAIR, 250 ml
1x PANTENE PRO-V šampon na vlasy - INTENSIVE REPAIR 3v1, 360 ml
1x PANTENE PRO-V kondicionér na vlasy - INTENSIVE REPAIR, 300 ml
1x PANTENE PRO-V kondicionér na vlasy - AQUA LIGHT, 300 ml
1x PANTENE PRO-V kondicionér na vlasy 3 Minute Miracle - INTENSIVE REPAIR, 200 ml
1x PANTENE PRO-V kondicionér na vlasy 3 Minute Miracle - AQUA LIGHT, 200 ml
1x PANTENE PRO-V intenzivní maska na vlasy - INTENSIVE REPAIR, 300 ml
1x PANTENE PRO-V intenzivní maska na vlasy - MOISTURE RENEWAL, 300 ml
1x PANTENE PRO-V balzám na vlasy - VOLUME+REPAIR, 160 ml
1x PANTENE PRO-V olej s vitamínem E - INTENSIVE REPAIR, 100 ml
1x PANTENE PRO-V elixír s arganovým olejem - OIL THERAPY, 100 ml


Ilustrační foto

* ( počet a sortiment výrobku se může lišit)

Soutěžící nemá nárok na jakoukoli reklamaci výhry a pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti z technických či jakýchkoli jiných důvodů. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není přípustné, ani jiné věcné nebo finanční plnění v hodnotě výhry. Pořadatelem soutěže a správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o, IČO: 27086721, Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika. Technickým správcem osobních údajů je společnost VENICE Praha, s.r.o., Za Hanspaulkou 13/875, 160 00 Praha 6. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž a její pravidla kdykoli změnit nebo zrušit, a to bez jakékoli náhrady. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a ani je vyměnit za hotovost.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., všichni zaměstnanci společnosti VENICE Praha s.r.o., dále všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže, zejména zaměstnanci všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci společnosti AHOLD Czech Republic a.s.. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodu, nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla účastníkovi k získání výhry.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedených v kterémkoli materiálu, prezentujícím tuto soutěž a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel. Na výhry není právní nárok.

Veškeré dotazy adresujte na mailovou adresu technického správce: SOUTEZ@VeniceSoutez.cz


Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem soutěže

1. Účastník souhlasí s Pravidly soutěže a uděluje pořadateli, společnosti Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. IČO: 27086721, se sídlem Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“ souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:
- jména a příjmení;
- emailové adresy;
- telefonního čísla;
- adresy bydliště;
v rámci této soutěže
2. Jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a adresu bydliště je možné zpracovat na základě vašeho souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm.a) Nařízení a tyto údaje je nutné zpracovat za účelem zařazení účastníka do soutěže, jeho kontaktování za účelem případného předání výhry Účastník souhlasí s tím, že v případě výhry budou jeho osobní údaje v rozsahu Křestní jméno a první písmeno příjmení zveřejněny na webových stránkách Technického správce.
3. Tyto osobní údaje budou společností Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., zpracovávány po dobu trvání soutěže a dále 2 roky od jejího ukončení.
4. Tento souhlas je dobrovolný, bez jeho udělení však nelze zařadit účastníka do soutěže pro nepřistoupení na Podmínky účasti v soutěži a nemožnosti zpracování soutěžního příspěvku bez užití osobních údajů.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno pořadatelem, společností Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost může zpracovat i tento zpracovatel: VENICE Praha s.r.o., Za Hanspaulkou 875/13, 160 00 Praha 6, Česká republika.
6. Účastník má podle nařízení právo:
- souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat na: SOUTEZ@VeniceSoutez.cz, odvoláním souhlasu dojde k výmazu osobních údajů, pokud jejich další zpracování nebude podloženo jiným důvodem, než je souhlas účastníka
- požadovat od nás údaje, jaké jeho osobní údaje zpracováváme.
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva byla podle Nařízení porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


V Praze dne 18. 11. 2019